Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Chcę od twoich oczu dostać jedno zostań.
— Ania Dąbrowska ,,Nieprawda"
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
5032 260c
Age of Adaline
Reposted fromjohankam johankam viacomiendolirica comiendolirica
Tyle było rzeczy do omówienia, że oboje zamilkli.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viagreywolf greywolf
8412 842e 500
Peaky Blinders, s03e06
Reposted fromciarka ciarka viagreywolf greywolf
7620 1be7
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
8398 9dcc
#tusą
Reposted frompankamien pankamien viagreywolf greywolf
Nigdy nie wie się, co poradzić z tym krzykiem, co odzywa się w nas samych.
— Czesław Miłosz
Reposted fromhighdesire highdesire viagdziejestola gdziejestola
Jeżeli własne doświadczenia i błędy nie nauczą nas mądrości, to co nas nauczy? 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viaolvido olvido
...Pozostaje pytanie, czy rozdrapywanie ran cokolwiek zmieni? Co się stało, to się nie odstanie. [...] Skup się na tym, co jest tu i teraz. Uporządkuj to, co możesz uporządkować, i zapomnij o przeszłości.
— M.L. STEDMAN - Światło między oceanami
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
3279 fa0b 500
Reposted frombrumous brumous viamyceline myceline
9769 33b2
Reposted fromjasminum jasminum viaolvido olvido
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaolvido olvido
nie ma nic gorszego niż podejmowanie głupich decyzji w imię swędzenia, małych łaknień, dyskomfortów.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł'
8262 6874
7896 5f81
Reposted fromkrzysk krzysk viamaybeyou maybeyou
7845 d506
Reposted frommaruuda maruuda viacomiendolirica comiendolirica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl