Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nie ma nic gorszego niż kochać faceta, który nigdy nie przestanie Cię rozczarowywać.
— "House M.D."
Reposted fromimyours imyours viaxannabelle xannabelle
0281 730b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaxannabelle xannabelle
9375 7637
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacoernel coernel
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic vianecropixie necropixie
8137 d0a8 500
Reposted fromIriss Iriss vianecropixie necropixie
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
" Ale bądź pewien swoich uczuć, bo jeśli skruszysz jej skorupę, a potem zmienisz zdanie ona prędzej umrze z samotności niż znowu komuś zaufa. "
— Camille Saroyan
8065 1831 500
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromblueinsane blueinsane viajeszczenie jeszczenie
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viajeszczenie jeszczenie
4253 2462 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamontak montak
9145 674e 500
Reposted fromidiod idiod viamontak montak
Rzadko mnie tak uszczęśliwiał jak mnie unieszczęśliwiał.
— yourtitle
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
6729 d703 500
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromsilence89 silence89 viadontaskmewhy dontaskmewhy
9151 3869 500
Reposted frompiehus piehus viainvisibile invisibile
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaolvido olvido
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaolvido olvido
Są w życiu chwile, gdy człowiek czuje się tak, jakby wszedł w trakcie przedstawienia do niewłaściwego teatru. 
— Caleb Carr
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaolvido olvido
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl