Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
Reposted frompapaja papaja viasleepingsickness sleepingsickness
2876 fe4f
Reposted byfutureiscomingundoneefreewaykoloryzacjabluejanesmorzandoaimiakzisadeyessevektoffifeecoffeebitchjnnacedorahmataharinitabeznazwymrsmuffincrunchbzdurawestern-feelingfalkaadivilaluszekjazzujdotknijblackheartgirlheartbreakcranniesofsoulrelationshitalicemeowelinelaflausnicciekawego
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viairmelin irmelin
Nigdy nie wiadomo na co spadną krzesane przez Ciebie iskry.  Nigdy nie wiadomo kogo zainspirują do tego, by zmienić świat raz na zawsze, na lepsze
— Andrzej Tucholski
Reposted fromintotheblack intotheblack viairmelin irmelin
Doświadczeniem nie jest to, co się człowiekowi przytrafia, lecz to, co on z tym robi. 
— Aldous Huxley
Reposted fromSkydelan Skydelan viawonderwall wonderwall

Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.

— Martin Luther King
Reposted fromxalchemic xalchemic viawonderwall wonderwall
Reposted frommuladhara muladhara viawonderwall wonderwall
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone viairmelin irmelin13 Reasons Why (2017)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
Dokończ jakąś sprawę. Nie wiem co miałoby to być. Ale bez względu na to, czy to niedokończona dyskusja z tatą, nienamalowany obraz czy kosz pełen ubrań do prasowania. Nie ma to znaczenia. Dokończenie czegoś sprawi, że poczujesz ulgę. I będziesz mógł zrobić więcej dla siebie. Zakończyć inne sprawy.
Pozwól sobie na popełnianie błędów. Każdy z nas popełnia błędy. Najtrudniejszą sztuką jest pozwolenie sobie samemu na ich popełnianie. Daj sobie takie prawo. To na nich najlepiej się uczymy.

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy vialubiedarkside lubiedarkside
5560 9bc4 500
"Wiersze o moim psychiatrze" 5
1154 871c
3089 d33d 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabrzask brzask
2648 c296
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl