Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Idziemy przez życie, wypowiadając słowa, których się od nas oczekuje, bo nie wiemy, co innego mielibyśmy powiedzieć.

— Tess Gerritsen “Sekret, którego nie zdradzę”
Reposted byemotional-icebergszarakoszulabiiancaolalaa
Jeśli robisz coś, do czego nie jesteś stworzony, cały czas wiesz, że to nie twoje życie.
— Grażyna Jeromin-Gałuszka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
2482 a6e5
Reposted byGrandesto Grandesto
2471 a910
Reposted bygreywolfteisei
2470 fda0 500
Reposted byhormezaAnnieMilan
2468 e38c 500
Reposted byhormezagreywolfwolalabymknguoneeyedikarihashVostoksirthomasbolton
2467 02ee 500
Reposted bygreywolf greywolf
2466 12eb 500
Reposted bywolalabymztar
2463 ed67 500
2461 0f7b 500
Reposted byteisei teisei
2459 5d48
Reposted byhormezaztarhash
2458 195c 500
Reposted byrobintswybuchmuzgudrain832greywolfwolalabymdancing-shoesdaniellsspapajthebelljaraimiakrhubarbrrwiniakverdantforcestrangerthankindnessprzeblyskifilmowaAnnieMilanszarykamienostatnisentymentalnasirthomasboltondusieleccKokosemwpogonizamarzeniamiincompertabakteryjaCannonball8agiennycalvadosabsolutelyfuckingnotferniczkapchamtensyfcornismilostkigrovlyzdzirkolegakolegia-classymystolensoulbylejakabluejanewstanfutureiscomingfreskabreatheslow123absolutelyfuckingnotapluzynaaleanderthebelljaroutofmyheadgreywolfarrimaOkruszekstragan-ze-snamiblackheartgirlsanitaslemkoveniebalaganrossesottakdzisniezasnepatrzpodnogiAnneBonnyfrikadelle000monnnn066lexxieecrivainapluzynamoglismywszystkowiniakmilostkigive--me--lovemikrokosmosframbuesaagulek16
2456 34ed 500
Reposted bygreywolfghalbadiousverdantforcecelmaifrumos
2453 656c
Reposted byGrandestoztar
2432 406d
2431 0de3 500
Reposted byhashAnnieMilan
4151 8098 500
4134 df85 500
4121 c5a0
4066 33c3 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...