Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Często najlepsze chwilę w życiu to te, kiedy nic nie robisz, tylko zastanawiasz się nad swoim istnieniem, kontemplujesz różne sprawy. I tak kiedy na przykład mówisz, że wszystko nie ma sensu, to nie może do końca nie mieć sensu, bo przecież jesteś świadom, że nie ma sensu, a twoja świadomość braku sensu nadaje temu jakiś sens. Rozumiecie o co mi chodzi? Optymistyczny pesymizm. 
— Charles Bukowski "Szmira"
Reposted byhash hash
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viagreywolf greywolf
Nie mamy nieograniczonych szans, by mieć to, czego chcemy. Tyle wiem. Nie ma nic gorszego niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić twoje życie.
— Grey's Anatomy
Reposted frombadblood badblood viablackheartgirl blackheartgirl

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viablackheartgirl blackheartgirl
Można całe życie wspinać się po szczeblach drabiny i nagle pod koniec odkryć, że stała ona oparta nie o tę ścianę.
— Krzysztof Kaluta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
Jestem zmęczona byciem sama ze sobą.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl

Jeżeli wciąż nie spotkałaś mężczyzny, u boku którego chciałabyś się zestarzeć, nie przejmuj się. Bez mężczyzny też się zestarzejesz. Może tylko później.

— Maria Czubaszek
Wystarczy, że się człowiek na moment odsłoni, pokaże choć odrobinę ludzkich uczuć, a już dostaje tą swoją wrażliwością po ryju, aż mu gwiazdki migoczą pod kopułą.
— Jens Henrik Jensen - "Mroczni ludzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDaisy88 Daisy88
8366 a6ad
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viagreywolf greywolf
6967 856d 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe viagreywolf greywolf
7066 cabc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Reposted fromsowaaa sowaaa viairmelin irmelin
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 
7638 8c92 500
0815 1531 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viairmelin irmelin
5953 43a2
Reposted fromseaweed seaweed viagreywolf greywolf
0722 8f12 500
Reposted frompiehus piehus viagreywolf greywolf
0546 9d3f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaolvido olvido
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl